Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Gansu wen hua chu ban she, returned 6 record(s).

H    1 »

1 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156244

Title

Si lu sheng ji Zhangye Da fo si / Zhangye Shi Ganzhou qu jiao yu ju bian

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2010
2 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152675

Title

Zhongguo fo jiao tu jian / Ye Luhua zhu bian

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2005

Author

Ye, Luhua
3 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140289

Title

Fo jiao yang sheng zhi dao / [Ren Xiujin zhu bian]

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2005

Author

Ren, Xiujin
4 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129607

Title

Jin Zhangye min jian bao juan = JinZhangyeminjianbaojuan / zhu bian Xu Yongcheng ; fu zhu bian Cui Debin

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2007

Author

Xu, Yongcheng

Author

Cui, Debin
5 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129961

Author

Zheng, Binglin

Title

Dunhuang shi ku yi shu gai lun = An introduction to the art of Dunhuang grottoes / Zheng Binglin, Sha Wutian bian zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2005

Author

Sha, Wutian
6 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129310

Title

Tianshui Maijishan Shiku yan jiu wen ji / zhu bian Zheng Binglin, Wei Wenbin ; zhu bian Zheng Guomu, Wei Yingchun

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2008

Author

Zheng, Binglin

Author

Wei, Wenbin,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers