Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Guangxi shi fan da xue chu ban she, returned 12 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140156

Author

Liu, Changjiu

Title

Zhongguo chan zong / Liu Changjiu zhu

Imprint

Guilini : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2006
2 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140157

Author

Liu, Changjiu

Title

Zhongguo fo jiao / Liu Changjiu zhu

Imprint

Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2006
3 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140115

Author

Jiang, Canteng

Title

Wan Ming fo jiao gai ge shi / Jiang Canteng zhu

Imprint

Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2006

Author

Jiang, Canteng
4 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156250

Title

Tang wu : Jianzhen he Konghai / [Shanghai bo wu guan bian]

Imprint

Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2010
5 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142341

Author

Ge, Zhaoguang,

Title

Ge Zhaoguang zi xuan ji / Ge Zhaoguang zhu

Imprint

Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 1997
6 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130430

Author

Han, Shuli

Title

Xizang fei chang shi chuang = Tibet on view / Han Shuli zhu

Imprint

Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2003
7 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000000267

Title

Zhong guo zhe xue yu wen hua

Imprint

Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2007-

Imprint

Guilin : Lijiang chu ban she, 2011-
8 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156862

Author

Xiao, Yi,

Title

Kong shan : jing ji zhong de Ba Shu fo ku = Tranquil mountains : grottoes of Buddhist sculptures in Sichuan / Xiao Yi zhuan wen ; Yuan Rongsun she ying

Imprint

Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2012

Author

Yuan, Rongsun
9 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130590

Author

Yan, Wenru,

Title

Yun'gang shi ku yan jiu = Yungangshiku yanjiu / Yan Wenru zhu

Imprint

Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2003
10 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130591

Author

Yan, Wenru,

Title

Zhongguo shi ku yi shu zong lun = Zhongguo shikuyishu zonglun / Yan Wenru zhu

Imprint

Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2003H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers