Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Guo li gu gong bo wu yuan, returned 9 record(s).

H    1 »

1 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000000423

Title

Gu gong wen wu yue kan

Imprint

Taibei : Guo li gu gong bo wu yuan, 1983-
2 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134660

Title

Hai wai yi zhen. [bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan bian ji wei yuan hui]

Imprint

Zhonghua min guo Taibei Shi Shilin qu Waishuangxi : Guo li gu gong bo wu yuan, min guo 75 [1986]
3 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132042

Author

Zhang, Wenling

Title

Gu dai zhong Ya si lu yi shu tan wei / Zhang Wenling zhu

Imprint

Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 87 [1998]
4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156861

Author

Wu, Bin,

Title

Zhuang qi guai fei ren jian : Wu Bin de hui hua shi jie = Fantastic and extraordinary : the realm of Wu Bin's painting / [zhu bian He Chuanxin ; wen zi zhuan shu Chen Yunru]

Imprint

Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 101 [2012]

Author

He, Chuanxin

Author

Chen, Yunru
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134457

Title

Jin tong fo zao xiang te zhan tu lu = The crucible of compassion and wisdom : special exhibition catalog of the Buddhist bronzes from the Nitta Group Collection at the National Palace Museum / [bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan bian ji wei yuan hui]

Imprint

Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, min guo 76 [1987]
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153648

Title

Jin tong fo jiao gong ju te zhan= A Special exhibition of buddhist gilt votive objects / [bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan bian ji wei yuan hui]

Imprint

Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 84 [1995]
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129382

Title

Fa xiang feng gui : Peng Kaidong xian sheng yi zeng wen wu te zhan / Lai Yiman, Chen Huixia = Enduring splendor : a special exhibition of Mr. Peng Kai-dong's bequest / Iman Lai, Hui-hsia Chen

Imprint

Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 97 [2008]

Author

Lai, Yiman

Author

Chen, Huixia
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132288

Title

Li dai jin tong fo zao xiang te zhan tu lu= A Special exhibition of recently acquired gilt-bronze buddhist images / [bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan bian ji wei yuan hui]

Imprint

Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Min guo 85 [1996]
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153301

Title

Huang quan yu fo fa : Zang chuan fo jiao fa qi te zhan tu lu = Monarchy and its Buddhist way : Tibetan-Buddhist ritual implements in the National Palace Museum / [bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan bian ji wei yuan hui ; zhu zhe Cai Meifen]

Imprint

Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 88 [1999]

Author

Cai, MeifenH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers