Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Hō̜samut hǣng Sāt, returned 6 record(s).

H    1 »

1 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137852

Title

Yō̜t khamsō̜n bōhān

Imprint

Vīangchan : Hō̜samut hǣng Sāt, 1972
2 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137983

Author

Silā Vīravong,

Title

Thāo Suvannasām

Imprint

Vīangchan : Hō̜samut hǣng Sāt, 1972
3 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126808

Title

Vētsantarasādok : khamkō̜n

Imprint

Vīangchan : Hō̜samut hǣng Sāt, 1974
4 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127252

Title

Vetsantra sādok, khamkō̜n

Imprint

Vīangchan : Hō̜samut hǣng Sāt, 1972
5 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129510

Author

Sitthivong,

Title

Bǣphīan ʻaksō̜n tham / hīaphīang dōi Phra ʻAchān ʻŌ̜nkǣo Sitthivong

Imprint

[Vientiane] : Hō̜samut hǣng Sāt, 2008
6 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129837

Title

Mō̜ladok vannakhadī Lāo : kānpokpak haksā, kānphœ̄iphǣ, læ thatsana kānkhonkhwā : hiphōm botsanœ̄ phāsā Lāo, Thai, ʻAngkit chāk kō̜ngpasum sākon thī Vīangchan, 8-10 Mangkō̜n 2004 = Mō̜radok wannakam Lāo : kānʻanurak, kānphœ̄iphrǣ, læ mummō̜ng hǣng kānkhonkhwā : botkhwām phāsā Lāo, Thai, ʻAngkrit thī rūaprūam chāk kānprachum nānāchāt na Nakhō̜n Vīangčhan, 8-10 Makarākhom, Phō̜. Sō̜. 2547 = The literary heritage of Laos : preservation, dissemination, and research perspectives : collected papers in Lao, Thai, and English from the international conference in Vientiane, 8-10 January 2004 / [supported by] Toyota Foundation ... [et al.]

Imprint

Vīangchan : Hō̜samut hǣng Sāt, [2005]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Tabulae . Lexica . Repositorium
Indica et Buddhica  Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—19 Indica et Buddhica Publishers