Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Hakujusha, returned 9 record(s).

H    1 »

1 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143377

Author

Akizuki, Ryōmin,

Title

Gokaidarake no Bukkyō : 'shin Daijō undō' no ikkan to shite / Akizuki Ryōmin

Imprint

Tōkyō : Hakujusha, 1993
2 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143431

Author

Harada, Sekkei,

Title

The Zen : Daruma wa sekai o kakeru / Harada Sekkei

Imprint

Tōkyō Hakujusha, 1993
3 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126890

Author

Aoyama, Shuntō,

Title

Nori no kemanshō : Hokkugyō o ajiwau / Aoyama Shundō

Imprint

Tōkyō : Hakujusha, Shōwa 59 [1984]
4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145048

Author

Imakita, Kōsen,

Title

Zenkai ichiran / Imakita Kōsen cho ; Morinaga Sōkō yaku ; Hokonohara Myōrei kunchū

Imprint

Tōkyō : Hakujusha, 1987

Author

Morinaga, Sōkō,

Author

Hokonohara, Myōrei,
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134569

Author

Mizuno, Yaoko,

Title

Dōgen Zenji no okesa : Shōbō genzō Kesa kudoku o yomitoku / Mizuno Yaoko

Imprint

Tōkyō : Hakujusha, 1987

Author

Dōgen,
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143120

Author

Fukushima, Keidō,

Title

Zen wa mu no shūkyō : Kōyūken hōwashū / Fukushima Keidō

Imprint

Tōkyō : Hakujusha, 1994
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145065

Author

Kamata, Shigeo,

Title

Zen no kokoro ken no gokui : Takuan no 'Fudōchi shinmyōroku' ni manabu / Kamata Shigeo

Imprint

Tōkyō : Hakujusha, 1986

Author

Takuan Sōhō,
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145997

Author

Hirata, Seikō,

Title

Teishō Rinzai roku / Hirata Seikō

Imprint

Tōkyō : Hakujusha, Shōwa 59 [1984]

Author

Yixuan,
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135568

Author

Kimura, Reizan,

Title

Echigo no jibosama : hyakusai no anju Kimura Reizan-ni kuden / Kiryū Seiji

Imprint

Tōkyō : Hakujusha, Shōwa 58 [1983]

Author

Kiryū, Seiji,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers