Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Hanthawạti, returned 34 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151620

Author

Nandịyạ, U.

Title

Wịpạthạna let swē / Ū Nandịyạ

Imprint

Yan kon : Hanthawạti Pịtạkat Pon hneik taik, 1955
2 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139680

Author

Revata,

Title

Buddha khetta pakāsanī kyān; Sikkhāpada vinicchaya kyān. [yēi thu] Hsạ ya taw Ū Revata

Imprint

Mantạlēi, Hanthawạti, 1916 [cover 1940]
3 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126424

Title

Dhammasaṅgaṇī Palị taw nịthạyạ. [Myan ma pyan hso thu] Jāgarābhidhaja Hsạ ya taw

Imprint

Yan kon, Hanthawạti, 1939

Author

Jāgarābhidhaja,
4 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126800

Title

Pathtān Palị taw nịthạyạ. [Myan ma pyan hso thu] Jāgarābhidhaja Hsạ ya taw

Imprint

Yan kon, Hanthawạti, 1939

Author

Jāgara,
5 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151422

Title

Dipạ win wathṭu, hnịn Hsạkeithạdatụ win wathtụ / [Kya Hkan Hsạ ya taw Myan ma pyan hso taw mu thi] ; Hkin Sō, Tin Nwe, Thān Nyụn tọ kyat mạ kyị shụ pyin shin thi

Imprint

Yan kon : Hanṭhawạti, 1958

Author

Kya Hkan,

Author

Hkin Sō,
6 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000125913

Author

Hngettwīn,

Title

Mingạlạ thok hnịn Thathạnạ wịthāwdạni kyān [yēi thu] Hnget twīn Hsạ ya taw

Imprint

Yan kon, Hanthawạti, 1922
7 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139689

Title

Mạhawa Palị taw nịthạyạ [Myan ma pyan hso thu] Jāgarābhidhaja Hsạ ya taw

Imprint

Yan kon, Hanthawạti, 1939

Author

Jāgarābhidhaja,
8 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139696

Title

Paseik Palị taw nịthạyạ [Myan ma pyan hso thu] Jāgarābhidhaja Bu yā kyī Hsạ ya taw

Imprint

Yan kon, Hanthawạti, 1939

Author

Jāgarābhidhaja,
9 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151724

Title

Thinhkaya bazani. Shei panya shi puggo ta u

Imprint

Yan kon, Hanthawati, 1951
10 of 34 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151725

Author

Ariya,

Title

Bawạna ạ yạ tha [yēi thu] Ū Ariya Mạhtei. Pạhtạmạ Shwei kyin Hsạ ya taw Bụ yā kyī ị Sissakovāda sạ kā pon myā

Imprint

Yan kon, Hanthawạti, 1951

Author

Jāgara, Shin,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers