Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Jiangsu gu ji chu ban she : returned 7 record(s).

H    1 »

1 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142214

Author

Wei, Daoru

Title

Zhongguo Huayan zong tong shi / Wei Daoru zhu

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she : Jing xiao Chiangsu sheng xin hua shu dian, 1998
2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143410

Author

Du, Jiwen

Title

Zhongguo chan zong tong shi / Du Jiwen, Wei Daoru zhu

Imprint

[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Faxing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1993

Author

Wei, Daoru
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141626

Author

Juzan,

Title

Juzan wen ji / zhu bian Wu Zhiyun ; fu zhu bian Jiang Guibao, You Yuqing, Xiong Lanying

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she : Jing xiao Jiangsu Sheng Xin hua shu dian, 2000

Author

Wu, Zhiyun
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144085

Title

Zhongguo fo jiao man tan / Zhongguo fo jiao xie hui bian

Imprint

[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142062

Author

Deng, Wenkuan

Title

Dun bo ben Chan ji lu jiao / Deng Wenkuan, Rong Xinjiang lu jiao

Imprint

[Nanjing Shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Fa xing Jiangsu xin hua shu dian, 1998

Author

Rong, Xinjiang
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153389

Title

Dunhuang bian wen jiang jing wen yin yuan ji jiao / Zhou Shaoliang, Zhang Yongquan, Huang Zheng ji jiao

Imprint

[Nanjing Shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1998

Author

Zhou, Shaoliang,

Author

Zhang, Yongquan,

Author

Huang, Zheng,
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130754

Author

Dong, Zhiqiao

Title

'Guanshiyin ying yan ji san zhong' yi zhu / Dong Zhiqiao zhu

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she : Jing xiao Jiangsu Sheng Xin hua shu dian, 2002

Author

Fu, Liang,

Author

Zhang, Yan,

Author

Lu, Gao,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers