Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Lian jing chu ban shi ye gong si, returned 7 record(s).

H    1 »

1 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143605

Author

Xingyun,

Title

Xingyun chan yu / Xingyun da shi zhu

Imprint

Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 82 [1993]
2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143621

Author

Yiyufashi

Title

Yu xin dui hua / Yiyufashi zhu

Imprint

Taibei Shi : Ju long wen hua shi ye you xian gong si : Hui tian wen wu kai fa you xian gong si : Zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, 1993
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133998

Title

Fo jiao shuo hua wen xue quan ji / [yi zhe Liu Xinru]

Imprint

Gaoxiong Shi : Fo guang chu ban she : Zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, Min guo 77-<78 > [1988-<1989 >

Author

Liu, Xinru
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142598

Author

Chen, Lü'an,

Title

Sheng huo zhong di xiu xing / Chen Lü'an kou shu ; Liu Hongshun zheng li

Imprint

Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Min guo 85 [1996]

Author

Liu, Hongshun
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142599

Author

Chen, Lü'an,

Title

Wo de xue fo xin lu li cheng / Chen Lü'an kou shu ; Liu Hongshun zheng li

Imprint

Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 85 [1996]

Author

Liu, Hongshun
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127966

Title

Xi sheng / Jian Zhen zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Fang wei chu ban shi ye you xian gong si : Zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, min guo 76 [1987]

Author

Jian, Zhen
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141867

Author

Ding, Renjie

Title

She hui mai luo zhong de zhu ren xing wei : Taiwan fo jiao ci ji gong de hui ge an yan jiu / Ding Renjie zhu

Imprint

Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1999H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers