Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Mūang Bōrān : returned 15 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133123

Author

Nō̜. Na Pāknam,

Title

The wonders of Thai art : [the national artist's personal best] / N, Na Paknam

Imprint

Bangkok : Muang Boran Pub. House : Distributor, Khled Thai, 1993
2 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134769

Author

Nō̜. Na Pāknam,

Title

Khwāmpenmā khō̜ng sathūp čhēdī nai Sayāmmaprathēt / Nō̜. Na Pāknam

Imprint

[Bangkok] : Mūang Bōrān : Bō̜risat Khlet Thai, čhatčhamnāi, 2529 [1986]
3 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131969

Author

Nō̜. Na Pāknam,

Title

Samut phāp prawattisāt sinlapa Sayāmmaprathēt : sinlapa kō̜n Krung Sī ʻAyutthayā / [Nō̜. Na Pāknam]

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān : Bō̜risat Wiriyathurakut čhatčhamnāi, 2541 [1998]
4 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131979

Author

Phānuphong Laohasom

Title

Čhittrakam fāphanang Lānnā / [Phānuphong Laohasom]

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān : Bǭrisat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2541 [1998]
5 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132604

Author

Nō̜. Na Pāknam,

Title

Sayāmmasinlapa, čhittrakam, læ sathūp Chēdī / Nō̜. Na Pāknam

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān : Čhatčhamnāi, Bō̜risat Khlet Thai, 2538 [1995]
6 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132626

Author

Santi Leksukhum

Title

Sinlapa phāk nư̄a : Hariphūnchai-Lānnā / Santi Leksukhum

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān : Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2538 [1995]
7 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131732

Author

Nō̜. Na Pāknam,

Title

Wat Khīan / [rư̄ang: Nō̜. Na Pāknam] = Wat Khian / [text: No Na Paknam]

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān : Čhatčhamnāi, Wiriyathurakit, 1999
8 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131442

Author

Nō̜. Na Pāknam

Title

Čhittrakam ʻAyutthayā / [Nō̜. Na Pāknam]

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān : Bō̜risat Wiriyathurakit čhatčhamnāi, 2543 [2000]
9 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131444

Author

Nō̜. Na Pāknam,

Title

Phra Thīnang Songphanūat / [rư̄ang: Nō̜. Na Pāknam ; thāi phāp: Wīrabut Phiriyanonthanā] = Phra Thinang Songphanuat / [text: No Na Paknam ; photography: Verabutr Piriyanontana]

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān : Bō̜risat Wiriyathurakit čhatčhamnāi, 2000

Author

Wīrabut Phiriyanonthanā
10 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132844

Author

Nō̜. Na Pāknam,

Title

Wat Phrachētuphon-- = Wat Phrachetuphon

Imprint

[Bangkok] : Mư̄ang Bōrān : Bō̜risat Wiriyathurakit čhatčhamnāi, 1994H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers