Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Mūnnithi Phutthatham, returned 12 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141390

Author

Phra Thēpwēthī

Title

Patirūp kānsưksā, Phra Phutthasātsanā čha pai yū nai / Phra Thammapidok (Pō̜. ʻŌ̜. Payuttō)

Imprint

Krung Thēp : Mūnnithi Phutthatham, 2544 [2001]
2 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133399

Author

Phra Thēpwēthī

Title

Kānsāngsan prachāthipatai / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuttō)

Imprint

[Bangkok] : Mūnnithi Phutthatham, 2535 [1992]
3 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133400

Author

Phra Thēpwēthī

Title

Phō̜n talō̜t pī, chīwit dī talō̜t pai / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuttō)

Imprint

[Bangkok] : Mūnnithi Phutthatham, 2535 [1992]
4 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153629

Title

Nānā thatsana kīeokap Phra Thammapidok (Prayut Payuttō) / samphāt, rūaprūam læ rīaprīang dōi Sunthō̜n Phalāmin læ Chutimā Thanapura

Imprint

[Bangkok] : Mūnnithi Phutthatham : Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2538 [1995]

Author

Sunthō̜n Phalāmin

Author

Chutimā Thanapura
5 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153778

Author

Phra Thēpwēthī

Title

ʻUdom tham nam čhit samnưk khō̜ng sangkhom Thai / Phra Thammapidok (Pō̜. ʻŌ̜. Payuttō)

Imprint

Krung Thēp : Mūnnithi Phutthatham, 2537 [1994]
6 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153345

Author

Phra Thēpwēthī

Title

Karanī Thammakāi : ʻēkkasān phư̄a phrathammawinai / Phra Thammapidok (Pō̜. ʻŌ̜. Payuttō)

Imprint

Krung Thēp : Mūnnithi Phutthatham : Čhatčhamnāi, Bō̜risat Khlet Thai, 2542 [1999]
7 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154144

Author

Phra Thēppawēthī

Title

Trailak / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuttō)

Imprint

Kō̜thō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Mūnnithi Phutthatham, 2534 [1991]
8 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135828

Author

Phra Thēpwēthī

Title

Khonthai long rư̄ rai / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuṭtō)

Imprint

[Bangkok] : Mūnnithī Phutthatham, 2525 [1982]
9 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134376

Author

Phra Thēpwēthī

Title

Kam tām nai hǣng Phutthatham / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuttō)

Imprint

[Bangkok] : Mūnnithi Phutthatham, 2531 [1988]
10 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130854

Author

Phra Thēpwēthī

Title

Tang krasūang Phraphutthasātsanā, hētphon thī thǣ yū thīnai : khon Thai mai čhai khǣp tǣ rawang wai yā hai panyā khǣp / Phra Thammapidok (Pō̜. ʻŌ̜. Payuttō)

Imprint

Krung Thēp : Mūnnithi Phutthatham, 2545 [2002]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers