Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Min zu chu ban she, returned 52 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 52 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141256

Title

Zhongguo Zang Mi bao dian / [Zeyi bian]

Imprint

Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2001

Author

Zeyi
2 of 52 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142019

Title

Zang mi xin yao shi jiang / bian zhu zhe Qiu Ling ... [et al.]

Imprint

Lanzhou : Gansu min zu chu ban she, 1998

Author

Qiu, Ling
3 of 52 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131631

Title

Zou jin Yong he gong / Yong he gong guan li chu bian

Imprint

Beijing : Min zu chu ban she, 1999
4 of 52 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141505

Title

Longshu liu lun : Zheng li ju ji qi zhu shi / Sheng Longshu pu sa zao ; Han Zang zhu da lun shi shi yi

Imprint

Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2000

Author

Nāgārjuna,
5 of 52 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141576

Author

Chen, Bing,

Title

Er shi shi ji Zhongguo fo jiao / Chen Bing, Deng Zimei zhu

Imprint

Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2000

Author

Deng, Zimei
6 of 52 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134447

Title

Ganzi Zang hua / [bian ji Sichuan min zu chu ban she]

Imprint

Chengdu : Sichuan min zu chu ban she, 1987
7 of 52 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143654

Title

Fo xue ci dian / zhu bian Wang Yinuan ; bian xie ren yuan Tang Jingfu ... [et al.]

Imprint

Xining Shi : Qinghai min zu chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1992

Author

Wang, Yinuan

Author

Tang, Jingfu
8 of 52 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131504

Author

Tan, Tian

Title

Kuanlin fa shi zhuan / Tan Tian zhu

Imprint

Chengdu : Sichuan min zu chu ban she, 2000
9 of 52 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133679

Author

Tang, Jingfu

Title

Zhongguo Zang chuan fo jiao ming seng lu / Tang Jingfu

Imprint

Lanzhou : Gansu min zu chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
10 of 52 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143795

Author

Ding, Hanru

Title

Zang chuan fo jiao yuan liu ji she hui ying xiang / Ding Hanru ... [et al.]

Imprint

[Peking] : Min zu chu ban she, 1991H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers