Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Nhà xuất bản Tôn giáo ; returned 32 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156620

Title

Ánh sáng Phật pháp. Thích Chân Tính, chủ nhiệm ; người giảng, Thích Trí Huệ

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]
2 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156621

Title

Ánh sáng Phật pháp. Thích Chân Tính, chủ nhiệm ; người giảng, Thích Trí Huệ

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]
3 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156626

Title

Cảm thông / TT. Thích Chân Quang

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang, [2011]

Author

Chân Quang,
4 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156630

Title

Chương trình Phật học thường thức. chủ nhiệm Thích Chân Tính ; giảng sư, Thích Minh Thành

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Minh Thành,
5 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156631

Title

Chương trình Phật học thường thức. chủ nhiệm Thích Chân Tính ; giảng sư, Thích Minh Thành

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]
6 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156633

Title

Đi tìm thần tượng. TT. Thích Viên Trí

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Viên Trí,
7 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156637

Title

Hoa đăng tỏa sáng đêm Di-Đà

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]
8 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156653

Title

Phật pháp nhiệm mầu. chủ nhiệm Thích Chân Tính ; nhân vật, Diệu Phước

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Chân Tính,
9 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156654

Title

Phật pháp nhiệm mầu. chủ nhiệm Thích Chân Tính ; nhân vật, Nguyễn Hướng Dương

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Chân Tính,
10 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156655

Title

Phật pháp nhiệm mầu. chủ nhiệm Thích Chân Tính ; nhân vật, Châu Thanh-Huyền Châu

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Chân Tính,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers