Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Nhà xuất bản Tôn giáo, returned 80 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 80 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141237

Title

Niên giám Giáo hội Phật giáo Việt Nam / Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Imprint

Hà Nội : Nhà xuất bản Tôn Giáo, [2001]-
2 of 80 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141294

Author

Đoàn, Trung Còn

Title

Lịch sử nhà Phật / Đoàn Trung Còn

Imprint

Hà Nội : Nhà xuất bản Tôn giáo, 2001
3 of 80 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141488

Title

Dẫn lối về nguồn / Trà Giang Tử

Imprint

[Hà Nội] : Nhà xuất bản Tôn giáo, 2000

Author

Trà Giang Tử
4 of 80 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140059

Author

Đạo Uyển

Title

Từ điển Phật học / Đạo Uyển

Imprint

Hà Nội : Nhà xuất bản Tôn giáo, 2006
5 of 80 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156135

Title

Ai cũng là Phật / Thích Chân Tính

Imprint

[Hanoi] : Nhà xuất bản Tôn giáo, [2010]
6 of 80 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156138

Title

Ánh sáng Phập pháp / Thích Chân Tính chủ nhiệm ; người giảng, Thích Tâm Tịnh

Imprint

[Hà Nội] : Nhà xuất bản Tôn giáo, 2010
7 of 80 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156141

Title

Bài học ngàn vàng / tác giả, Thích Thiện Hoa ; chuyển thể cải lương, Chánh Đức Pháp

Imprint

Hà Nội : Nhà xuất bản Tôn giáo, [2010?]
8 of 80 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156158

Title

Cõi tâm : khóa tu Phật Thất 61 / Thích Trí Chơn

Imprint

[Hà Nội] : Nhà xuất bản Tôn giáo, [2010?]
9 of 80 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156162

Title

Đạo đức và triết lý kinh doanh / Thích Chân Quang

Imprint

[Hà Nội] : Nhà xuất bản Tôn giáo, 2010
10 of 80 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156163

Title

Đẹp người đẹp nết / Thích Chân Tính

Imprint

[Hà Nội] : Nhà xuất bản Tôn giáo, [2010]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers