Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, returned 11 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129410

Author

Kanlayānasitthiwat,

Title

Phraphithītham kānsūat thamnō̜ng lūang / Phrakhrū Kanlayānasitthiwat

Imprint

Krung Thēp : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2551 [2008]
2 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141781

Title

ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Nāi Mư̄an Phrommathat na mēn Wat Chaichumphon Chana Songkhrām (Wat Tai), Tambon Bān Tai, ʻAmphœ̄ Mư̄ang, Čhangwat Kānčhanaburī, 14 Mīnākhom 2542

Imprint

[Bangkok : s.n.], Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai) 2542 [1999]
3 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154274

Author

Sawǣng ʻUdomsī

Title

Kānpokkhrō̜ng Khana Song Thai / Sawǣng ʻUdomsī

Imprint

Krung Thēp : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, [1990]
4 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134076

Author

ʻAttasantō,

Title

Prawat Wat Mahāwanārām Wat Mahāwanārām (phraʻārām lūang), Tambon Nai Mư̄ang, ʻAmphœ̄ Mư̄ang, Čhangwat ʻUbon Rātchathānī

Imprint

Kō̜thō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, [1989]
5 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133396

Author

Phra Phrommachariyāčhān (Samut),

Title

Benčhawan / khō̜ng Phra Phrommačhariyāčhān (Samut Rachatawannō)

Imprint

Krung Thēp : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2535 [1992]

Author

Phra Phutthachinnawong (Suwan),

Author

Phra Phrommačhariyāčhān (Samut),
6 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154367

Author

Phutthāčhārō,

Title

Būa sīnamngœ̄n / Lūangpū Sim Phutthāčhārō (Phra Khrū Santiwō̜rayān)

Imprint

[Bangkok] : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, [2532 i.e. 1989]
7 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153657

Title

Sāraniphon Phutthasāt bandit : ngān khonkhwā læ prasopkān khō̜ng Phutthasāt bandit run thī 40/2536

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2538 [1995]
8 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154085

Title

Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Sunthō̜nrasāthukit (Thānin Suwannasarō), ʻadīt čhaoʻāwāt Wat Phrayāthamwō̜rawihān na mēn Wat Phrayāthamwō̜rawihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, ʻĀthit thī 23 Mithunāyon 2534

Imprint

Krung Thēp : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, [2534 i.e. 1991]

Author

Sunthō̜nrasāthukit,
9 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133660

Author

Phra Thēpphawēthī (Prayut)

Title

Ying kāo thưng suk ying klai thưng tham Phra Thēpphawēthī (Prayut Payuttō)

Imprint

Krung Thēp : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2534 [1991]

Author

Phra Rātchakittiwēthī
10 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154186

Title

ʻAnusō̜n kānphrarātchathān phlœ̄ng nop ʻĀčhān Sangun Thēpphithak, Pō̜. Mō̜., phūʻamnūaikān (ying) Rōngrīan Phānitchakān Sayām na mēn Wat Khō Nō̜n, ʻAmphœ̄ Bāng Krūai, Čhangwat Nonthaburī Wanʻāthit thī 14 Makarākhom Phutthasakkarāt 2533

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, [2533 i.e. 1990]

Author

Sangun Thēpphithak,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers