Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131888

Title

Sansāng yāng Thai : phonngān sāngsan sathāpattayakam Thai fīmư̄ Wanidā Phưngsunthō̜n / [phūkhīan: ʻŌ̜nsiri Pānin ... et al.]

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2541 [1998]

Author

Wanidā Phưngsunthō̜n,

Author

ʻŌ̜nsiri Pānin
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133319

Author

Boowa Ñāṇasampanno,

Title

Kǣn tham khat čhak thētsanā khō̜ng Thān ʻĀčhān Phra Mahā Būa Yānasampannō

Imprint

Krung Thēp : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2535 [1992]
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132932

Title

ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Phutthawō̜rayān ʻadit čhaoʻāwāt, Wat Kawitsarārāmmarātchawō̜rawihān, Čhao Khana Čhangwat Lop Burī, Mēsāyon Phō̜. Sō̜. 2536

Imprint

[Bangkok] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2536 [1993]

Author

Phra Phutthawō̜rayān
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153542

Title

ʻĒkkasān prakō̜p kānfưkʻoprom laksūt 'khrōngkān sœ̄m khwāmrū thawāi phrasong phư̄a kānphatthanā sangkhom Thai' / čhat dōi Samnak Sœ̄msưksā læ Bō̜rikān Sangkhom, Mahāwitthayālai Thammasāt rūamkap Khana Song Čhangwat Chīang Rāi læ Čhangwat Chīang Rāi wanthī 21-22 Thanwākhom 2539 na ʻĀkhān Somdet Phraphutthachinawong, Wat Phrakǣo, ʻAmphœ̄ Mư̄ang, Čhangwat Chīang Rāi

Imprint

[Bangkok] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2539 [1996]
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132529

Author

Chatsumarn Kabilsingh,

Title

Kānsưksā phratraipidok phư̄a čhattham khūmư̄ kānfưk ʻoprom sattrī phūnam Chāophut / Chatsumān Kabinlasing

Imprint

Krung Thēp : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2538 [1995]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers