Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Samākhom Sūn Khonkhwā thāng Phraphutthasātsanā, returned 3 record(s).

H    1 »

1 of 3 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147121

Author

Chaiyawat Kabinlakān

Title

Khwāmrū bư̄angton nai Phraphutthasātsanā / Chaiyawat Kabinlakān pen phūrūaprūam

Imprint

[Bangkok] : Samākhom Sun Khonkhwā thāng Phraphutthasātsanā, 2523- [1980-
2 of 3 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138925

Author

Sawǣng Chōtipālō,

Title

Paṭṭhānasangkhaha phāk 1 phư̄a pen ʻuppakō̜n kānsưksā khamphī Patthān

Imprint

[Bangkok] : Samākhom Sūn Khonkhwā thāng Phraphutthasātsanā, [1965]
3 of 3 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151039

Author

Buddhaghosa

Title

ʻAtthakathā ʻAtthasālinī

Imprint

[Bangkok] : Samākhom Sūn Khonkhwā thāng Phraphutthasātsanā, [2506-2510 i.e. 1963-1967]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers