Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = San min shu ju, returned 29 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128674

Title

Xin yi wu liang shou jing / Qiu Gaoxing zhu yi

Imprint

Taibei Shi: San min shu ju , 2007

Author

Qiu, Gaoxing
2 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145248

Title

Dang dai xue ren tan fo jiao / Yang Huinan bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1986

Author

Yang, Huinan
3 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145371

Author

Huo, Taohui

Title

Jue dui yu yuan rong : fo jiao si xiang lun ji / Huo Taohui zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1986
4 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145502

Author

Zheng, Jinde

Title

Xian dai fo xue yuan li / Zheng Jinde zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1986
5 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143453

Author

Jiang, Canteng

Title

Taiwan fo jiao wen hua de xin dong xiang / Jiang Canteng zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, Minguo 82 [1993]
6 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134583

Author

Ou, Jiecheng

Title

Huiyuan / Ou Jiecheng zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1987
7 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143127

Author

Gu, Weikang

Title

Chan zong liu bian / Gu Weikang zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, Min guo 83 [1994]
8 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143253

Author

Sun, Changwu

Title

Shi yu Chan / Sun Changwu zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si : Zong jing xiao San min shu ju, Min guo83 [1994]
9 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145206

Author

Wu, Yi,

Title

Chan yu Lao Zhuang / Wu Yi zhu

Imprint

Taibei Shi : San min shu ju, Min guo 76 [1987]
10 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141912

Author

Kan, Zhengzong

Title

Taiwan fo jiao yi bai nian / Kan Zhengzong zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si : Zong jing xiao san min shu ju gu fen you xian gong si, min guo 88 [1999]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers