Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Shang wu yin shu guan, returned 33 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 33 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141229

Title

Jue qun, xue shu lun wen ji / Juexing zhu bian ; 'Juequn' bian ji wei yuan hui bian

Imprint

Beijing : Shang wu yin shu guan, 2001-

Author

Juexing,
2 of 33 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141289

Author

Cui, Lianzhong

Title

Shijiamouni : Sheng ping yu si xiang / Cui Lianzhong zhu

Imprint

Beijing : Shang wu yin shu guan, 2001
3 of 33 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145348

Author

Guangzong,

Title

Jie tuo xue / Shi Guangzong zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, min guo 75 [1986]
4 of 33 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145399

Author

Li, Guanli

Title

Fo fa chu jie yi zhi lu / Li Guanli zuan ji

Imprint

Taibei Shi : Shang wu yin shu guan, min guo 75 [1986]
5 of 33 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143033

Title

Han wen fo jing zhong di Yindu zhe xue shi liao / Tang Yongtong xuan bian

Imprint

Beijing : Shang wu yin shu guan, 1994

Author

Tang, Yongtong,
6 of 33 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144504

Author

Liu, Guangyi

Title

Zhuang xue zhong di chan qu / Liu Guangyi zhu

Imprint

Taibei Shi : Shang wu yin shu guan, Min guo 78 [1989]
7 of 33 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142357

Author

Huang, Qijiang

Title

Bei Song fo jiao shi lun gao / Huang Qijiang zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, 1997
8 of 33 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127968

Author

He, Yongqing

Title

Jin gang jing yu ju suo yin / He Yongqing bian

Imprint

Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, min guo 76 [1987]
9 of 33 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128127

Author

Wu, Rujun,

Title

Jin gang jing zhe xue di tong su quan shi / Wu Rujun zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, 1996
10 of 33 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128761

Author

Xie, Ruizhi,

Title

Banruo xin jing de che wu / Xie Ruizhi zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, 2010H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers