Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Shanghai shu dian ; returned 8 record(s).

H    1 »

1 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141220

Title

Fotuo zai ren jian / [zhu bian Qin Mengxiao]

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2001

Author

Qin, Mengxiao,
2 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131954

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Dizang / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
3 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131955

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Puxian / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
4 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131956

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Wenshu / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133460

Author

Ye, Luhua

Title

Zhongguo fo jiao tu xiang jie shuo / Ye Luhua zhuan wen ; Zhang Debao, Xu Youwu hui tu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian : Shanghai xin hua shu dian fa xing, 1992

Author

Zhang, Debao

Author

Xu, Youwu,
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134022

Title

Li dai gao seng zhuan

Imprint

Shanghai: Shanghai shu dian : Jiangsu sheng Yangzhou shi : Yangzhou gu ji shu dian jing xiao, 1989
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142509

Title

Chan zong shi ri tan / Gao Feng, Ye Luhua deng bian zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1996

Author

Gao, Feng

Author

Ye, Luhua
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128395

Title

Xin jing yin ji / Lin Jian ... [et al. ; ben she bian]

Imprint

[Shanghai] : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1999

Author

Lin, Jian,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers