Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Shanghai shu dian, returned 17 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141220

Title

Fotuo zai ren jian / [zhu bian Qin Mengxiao]

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2001

Author

Qin, Mengxiao,
2 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131954

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Dizang / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
3 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131955

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Puxian / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
4 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131956

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Wenshu / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
5 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133460

Author

Ye, Luhua

Title

Zhongguo fo jiao tu xiang jie shuo / Ye Luhua zhuan wen ; Zhang Debao, Xu Youwu hui tu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian : Shanghai xin hua shu dian fa xing, 1992

Author

Zhang, Debao

Author

Xu, Youwu,
6 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134446

Title

Fo jiao yu Zhongguo wen hua / Zhang Mantao zhu bian

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian ying yin : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 19847

Author

Zhang, Motao
7 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144480

Author

Jiang, Weiqiao,

Title

Zhongguo fo jiao shi / Jiang Weiqiao zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
8 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143794

Author

Ding, Fubao,

Title

Fo xue da ci dian / Ding Fubao bian

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
9 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142509

Title

Chan zong shi ri tan / Gao Feng, Ye Luhua deng bian zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1996

Author

Gao, Feng

Author

Ye, Luhua
10 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128395

Title

Xin jing yin ji / Lin Jian ... [et al. ; ben she bian]

Imprint

[Shanghai] : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1999

Author

Lin, Jian,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers