Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Suzuki Shuppan, returned 25 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 25 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126668

Title

Jātaka monogatari / kanshū, Nakamura Hajime, Masutani Fumio ; [chosha, Bukkyō Setsuwa Taikei Henshū Iinkai, daihyō, Yamada Iwao]

Imprint

Tokyo : Suzuki Shuppan, 1982-
2 of 25 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134655

Title

Bukkyō setsuwa taikei. tsuketari sakuin / kikaku Bukkyō Kyōka Shuppan Sentā

Imprint

[Tokyo] : Suzuki Shuppan, [1983?]-1986
3 of 25 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126880

Title

Agon monogatari / kanshū Nakamura Hajime, Masutani Fumio

Imprint

Tōkyō : Suzuki Shuppan, 1984-1985

Author

Nakamura, Hajime,

Author

Masutani, Fumio,
4 of 25 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141666

Author

Miyamoto, Keiichi,

Title

Bukkyō hossū jiten / Miyamoto Keiichi

Imprint

Tōkyō : Suzuki Shuppan, 2000
5 of 25 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154325

Author

Akizuki, Ryōmin,

Title

Taidan shin Daijō / Akizuki Ryōmin ; Takemura Makio ... [et al.]

Imprint

Tōkyō : Suzuki Shuppan, 1989

Author

Takemura, Makio,
6 of 25 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143146

Author

Inoue, Shinʼichi,

Title

Chikyū o sukuu keizaigaku : Bukkyō kara no teigen / Inoue Shinʼichi

Imprint

Tōkyō : Suzuki Shuppan Kabushiki Kaisha, 1994
7 of 25 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144603

Author

Yuda, Yutaka,

Title

Bukkyō no shikō kōzō / Yuda Yutaka

Imprint

Tōkyō : Suzuki Shuppan, 1989
8 of 25 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154609

Title

Kairitsu to kihan / kanshū Nakamura Hajime, Masutani Fumio

Imprint

Tōkyō : Suzuki Shuppan, 1985

Author

Nakamura, Hajime,

Author

Masutani, Fumio,
9 of 25 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135685

Title

Densetsu to minwa / kanshū, Nakamura Hajime, Masutani Fumio

Imprint

Tōkyō : Suzuki Shuppan, 1982-1983

Author

Nakamura, Hajime,

Author

Masutani, Fumio,
10 of 25 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143682

Title

Bukkyō no ningengaku : gendai 'shakai kyōkaron' e no kokoromi / Ishigami Zenʼō kanshū ; Taishō Daigaku henshū

Imprint

Tōkyō : Suzuki Shuppan, 1991

Author

Ishigami, Zenʼō,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers