Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Tōkyō Bijutsu, returned 20 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154670

Author

Yoritomi, Motohiro,

Title

Mandara no hotoketachi / Yoritomi Motohiro

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Bijutsu, Shōwa 60 [1985]
2 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133676

Author

Sugiyama, Jirō,

Title

Nihon chōkokushi kenkyūhō / Sugiyama Jirō

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Bijutsu, 1991
3 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146114

Author

Ōhashi, Shunnō,

Title

Chūsei Bukkyō no kiso chishiki / Ōhashi Shunnō

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Bijutsu, Shōwa 59 [1984]
4 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134829

Author

Yano, Michio,

Title

Mikkyō senseijutsu : Sukuyōdō to Indo senseijutsu / Yano Michio

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Bijutsu, Shōwa 61 [1986]
5 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142095

Author

Ishida, Hisatoyo,

Title

Shōtoku Taishi to Tamamushi no zushi : gendai ni tou Asuka Bukkyō / Ishida Hisatoyo cho

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Bijutsu, 1998
6 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141542

Title

Yūzū nenbutsu shinkō no rekishi to bijutsu / kanshū Itō Yuishin ; henshū Yūzū Nenbutsushū Kyōgaku Kenkyūjo

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Bijutsu, Heisei 12 [2000]

Author

Itō, Yuishin,
7 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134617

Author

Takagi, Yutaka,

Title

Nyorai : shinkō to zōkei / Takagi Yutaka, Sakawa Senkyō

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Bijutsu, Shōwa 62 [1987]

Author

Sakawa, Senkyō,
8 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152383

Title

Jōdo no bijutsu : gokuraku ōjō e no negai ga unda sukui no bi / Uchida Keiichi kanshū

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Bijutsu, 2009

Author

Uchida, Keiichi,
9 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154334

Author

Harima, Sadao,

Title

Chūsei no itabi bunka / Harima Sadao cho

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Bijutsu, 1989
10 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153661

Title

Kyōto Tōji hizō mandara no bi to hotoke = Maṇḍala / Yoritomi Motohiro kanshū ; Tōji Hōbutsukan henshū

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Bijutsu, 1995H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers