Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Từ Quang, returned 2 record(s).

H    1 »

1 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126564

Title

Kinh lời vàng = Dhammapada / Thích Minh-Châu

Imprint

[San Francisco, CA.] : Từ Quang, 1977

Author

Minh Châu,
2 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143259

Author

Tâm Châu,

Title

Bạch thư về vấn-đề chia rẽ của Ấn-Quang với Việt-Nam Quốc-Tự / Thích Tâm Châu

Imprint

Montréal, Canada : Tổ đình Từ Quang, 1994H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers