Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Taiwan xue sheng shu ju, returned 12 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154354

Author

Li, Yuzhen,

Title

Tang dai di bi qiu ni / Li Yuzhen zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Min guo 78 [1989]
2 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129556

Author

Wu, Rujun,

Title

Qu ru xian xiang xue / Wu Rujun zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, 2008
3 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157137

Author

Huang, Qijiang

Title

Nan Song liu wen xue seng ji nian lu / Huang Qijiang zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, 2014
4 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145341

Author

Fang, Yingxian,

Title

Xian Qin dao jia yu xuan xue fo xue / Fang Yingxian zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, min guo 75 [1986]
5 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143602

Author

Wu, Rujun,

Title

You xi san mei : Chan di shi jian yu zhong ji guan huai / Wu Rujun zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Min guo 82 [1993]
6 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140067

Author

Du, Songbo

Title

Zhi zhi zhai gu xi xue shu lun wen zi xuan ji / zhu zuo zhe Du Songbo

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, 2006
7 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152443

Author

Cai, Qilin,

Title

Bali xue yin lun : zao qi Yindu fo dian yu yan yu fo jiao wen xian zhi yan jiu / Cai Qilin zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2008
8 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144473

Author

Huang, Minzhi

Title

Song dai fo jiao she hui jing ji shi lun ji / Huang Minzhi zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Min guo 78 [1989]
9 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140833

Author

Li, Qingyu

Title

Da sheng fo xue de fa zhan yu yuan man : Mou Zongsan xian sheng dui fo jia si xiang de quan shi / Li Qingyu zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 92 [2003]
10 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140488

Author

Huang, Qijiang

Title

Yin guo, jing tu yu wang sheng : tou shi Zhongguo fo jiao shi shang de ji ge mian xiang / Huang Qijiang zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2004H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers