Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Thanh-Long, returned 24 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130700

Title

Tiểu sử danh tăng Việt Nam / Thích Đồng Bổn, chủ biên

Imprint

[Ho Chi Minh City] : Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, 1996-<2002>

Author

Đồng Bổn,
2 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129627

Title

Chùa cổ Việt Nam / nhiều tác giả ; Vũ Ngọc Khánh, chủ biên

Imprint

Hà Nội : Nhà xuất bản Thanh niên, 2006

Author

Vũ, Ngọc Khánh
3 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151412

Author

Tuệ Đăng, Thích

Title

Phật học thường thức khóa bản / Thích-Tuệ-Đăng

Imprint

Thị Nghè : Chùa Văn Thánh, [1959]
4 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133120

Author

Nguyễn, Quảng Tuân

Title

Những ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Quảng Tuân, Huỳnh Lứa, Trần Hồng Liên

Imprint

[TP. Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, 1993

Author

Huỳnh, Lứa

Author

Trần, Hồng Liên
5 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142920

Author

Nghiêm, Thức

Title

Hiểu về tư tưởng Phật giáo qua họa phẩm tranh chăn trâu / Nghiêm Thức

Imprint

[TP. Hồ Chí Minh] : Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, 1995

Author

Kuo'an,
6 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142921

Author

Nguyễn, Hiền Đức

Title

Lịch sử Phật giáo Đàng Trong / Nguyễn Hiền Đức

Imprint

[TP. Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, [1995]
7 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131114

Author

Lê, Mạnh Thát

Title

Tổng tập văn học Phật giáo Việt Nam / Lê Mạnh Thát

Imprint

[Ho Chi Minh City] : Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 2001-<2002>
8 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126868

Title

Abhidhammapitaka dhammasaṅgani = Tạng diệu pháp, Bộ pháp tụ / dịch giả Màhatherasantakicco Đại trưởng lão Tịnh Sự

Imprint

[TP. Hồ Chí Minh] : Thành hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh, 1990

Author

Tịnh Sự,
9 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131502

Author

Tâm Thiện,

Title

Tìm hiểu ngôn ngữ kinh điển Phật giáo / Thích Tâm Thiện

Imprint

Thành phố Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
10 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132842

Author

Nguyễn, Quảng Tuân

Title

Những ngôi chùa ở Nam Bộ / Nguyễn Quảng Tuân, Huỳnh Lứa, Trần Hồng Liên

Imprint

[TP. Hồ Chí Minh] : Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1994

Author

Huỳnh, Lứa

Author

Trần, Hồng LiênH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers