Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, returned 18 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145202

Author

Wang, Xiaoxu

Title

Fo fa yu ke xue / Wang Xiaoxu zhu

Imprint

Taibei Shi : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, Min guo 76 [1987]
2 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145208

Author

Xumingfashi

Title

Xue fo tong lun / zhu zuo zhe Xumingfashi

Imprint

Taibei Shi Shilin qu : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, Min guo 76 [1987]
3 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154424

Author

Huang, Chanhua

Title

Fo jiao ge zong da gang / zhu zuo zhe Huang Chanhua

Imprint

Taibei Shi : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, min guo 77 [1988]
4 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144503

Author

Lin, Shimin

Title

Fo jiao di jing shen yu te se / Lin Shimin zhu

Imprint

Taibei : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, Min guo 78 [1989]
5 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146802

Author

Xiangyun,

Title

Lu Shan yan yu Zhejiang chao / Xiangyun fa shi zhu

Imprint

Taibei Shi : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, Min guo 71 [1982]
6 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135244

Author

Feng, Feng,

Title

Chan ding tian yan tong zhi shi yan / Feng Feng zhu

Imprint

Taibei Shi : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, min guo 73 [1984]
7 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146233

Author

Zheng, Jinde

Title

Ou Mei di fo jiao / Zheng Jinde zhu

Imprint

Taibei Shi : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, min guo 73 [1984]
8 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147137

Author

Fazun

Title

Xizang yu Xizang fo jiao / Fazunfashi zhu

Imprint

Taibei Shi Shilin qu : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, min guo 69 [1980]
9 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146909

Author

Dao'anfashi,

Title

Kong di zhe li / Dao'anfashi zhu

Imprint

Zhonghua min guo Taibei Shi : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, min guo 70 [1981]
10 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146957

Author

Lin, Zikun

Title

Fa yi xi wei lu / Lin Zikun zhu

Imprint

Taibei Shi Shilin qu : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, min guo 70 [1981]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers