Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Wen wu chu ban she ; returned 8 record(s).

H    1 »

1 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136079

Title

Dunhuang di yi shu bao zang / she ying Peng Huashi ; she ying zhu li Chen Zhi'an, Wang Miao ; tu ban jie shuo Wan Gengyu, Huang Wenkun ; cha tu You Jin ; [bian ji zhe Dunhuang wen wu yan jiu suo]

Imprint

[Peking] : Xianggang : Wen wu chu ban she ; Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, 1980

Author

Peng, Huashi

Author

Chen, Zhi'an,

Author

Wang, Miao,

Author

Wan, Gengyu
2 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142359

Author

Huineng,

Title

Dunhuang xie ben 'Tan jing' yuan ben / Zhou Shaoliang bian zhu [i.e. bian jiao]

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1997

Author

Zhou, Shaoliang,
3 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133553

Title

Yungang Shiku / Yungang Shiku wen wu bao guan suo bian

Imprint

Beijing : [Peking] : Wen wu chu ban she : Riben Dongjing : Heibonsha ; Fa xing Wen wu chu ban she;, 1991-<1994 >
4 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135687

Title

Dunhuang mogao ku / Dunhuang wen wu yan jiu suo bian ; [she ying Peng Huashi ... et al.]

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : fa xing Xin hua shu dian, 1982-<1984 >

Author

Peng, Huashi
5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134005

Title

Gong xian Tianlong shan Xiangtang shan Anyang shi ku diao ke / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [ben juan zhu bian Chen Mingda ; fu zhu bian Ding Mingyi]

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1989

Author

Chen, Mingda,

Author

Ding, Mingyi
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134065

Title

Xinjiang shi ku bi hua / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [zhu bian Su Bai ; fu zhu bian Ma Shichang, Chao Huashan]

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1989
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134279

Title

Si guan bi hua / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [ben juan zhu bian Jin Weinuo ; fu zhu bian Cai Zejun, Wang Long]

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134300

Title

Yun'gang Shiku diao ke / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [ben juan zhu bian Su Bai ; fu zhu bian Li Zhiguo]

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988

Author

Su, Bai

Author

Li, ZhiguoH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers