Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Wen wu chu ban she, returned 70 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 70 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133553

Title

Yungang Shiku / Yungang Shiku wen wu bao guan suo bian

Imprint

Beijing : [Peking] : Wen wu chu ban she : Riben Dongjing : Heibonsha ; Fa xing Wen wu chu ban she;, 1991-<1994 >
2 of 70 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132809

Author

Jin, Shen

Title

Zhongguo li dai ji nian fo xiang du dian / Jin Shen

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
3 of 70 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129775

Title

Yungang Shiku da shi ji / Yungang Shiku wen wu yan jiu suo bian

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she, 2005
4 of 70 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135709

Title

Leshan da fo / Leshan Shi wen wu bao guan suo bian

Imprint

[Peking] : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
5 of 70 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145962

Author

Ding, Fubao,

Title

Fo xue da ci dian / Ding Fubao bian zuan

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
6 of 70 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000000622

Title

Wen wu zi liao cong kan / Wen wu bian ji wei yuan hui bian

Imprint

Bei jing : Wen wu chu ban she, 1977-
7 of 70 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156787

Author

Jun, Yihao

Title

Fo bao chan xin / Jun Yihao zhu

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she, 2012
8 of 70 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131062

Author

Chao, Huashan

Title

Fo tuo zhi guang : Yindu yu Zhong Ya fo jiao sheng ji / Chao Huashan zhu

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she, 2001
9 of 70 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132584

Author

Liu, Jinglong,

Title

Longmen shi ku diao ke zui bian : fo / Longmen shi ku yan jiu suo bian ; Liu Jinglong, Chang Qing, Wang Zhen'guo zhu

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she, 1995

Author

Chang, Qing

Author

Wang, Zhen'guo
10 of 70 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132660

Author

Wang, Leiyi

Title

Zang chuan fo jiao zun xiang xuan / Wang Leiyi bian hui ; Jin Shen jie shuo

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she, 1995

Author

Jin, Shen,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers