Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, returned 73 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 73 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142759

Title

Chan zong shi san jing / Xiao Mei bian ji

Imprint

[Peking] : Guo ji wen hua chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1994

Author

Xiao, Mei
2 of 73 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146875

Title

Zhongguo fo jiao si xiang zi liao xuan bian / Shi Jun ... [et al.] bian

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981-<1992 >

Author

Shi, Jun,
3 of 73 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153768

Author

Ma, Shutian

Title

Zhongguo fo jiao zhu shen / [Ma Shutian zhu]

Imprint

Beijing : Tuan jie chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1994
4 of 73 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142573

Title

Zhongguo jing tu zong da quan / zhu bian Li Miao

Imprint

Changchun Shi : Changchun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1996

Author

Li, Miao
5 of 73 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128101

Title

Fo shuo Amituo jing / Zhang Dao yi

Imprint

Beijing : Tuan jie chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1994

Author

Zhang, Dao
6 of 73 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145841

Author

Xingjun,

Title

Long kan shou jing / Shi Xingjun bian

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
7 of 73 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142984

Author

Wang, Bangwei

Title

Nanhai ji gui nei fa zhuan jiao zhu / Yijing yuan zhu ; Wang Bangwei jiao zhu

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1995

Author

Yijing,
8 of 73 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142123

Author

Ma, Shutian

Title

Zhongguo ming jie zhu shen / Ma Shutian zhu

Imprint

Beijing : Tuan jie chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1998
9 of 73 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145325

Author

Cao, Qi

Title

Shi jie san da zong jiao zai Zhongguo / Cao Qi, Peng Yao bian zhu

Imprint

[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986

Author

Peng, Yao
10 of 73 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143313

Title

Chan zong bao dian / Hebei chan xue yan jiu suo bian ; [zhu bian Lin Mingke, Shen Guomei]

Imprint

Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian su wei fu zhi zhong xin : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993

Author

Lin, Mingke

Author

Shen, GuomeiH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers