Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, returned 7 record(s).

H    1 »

1 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153473

Title

Fo jiao yu Beijing si miao wen hua / Tong Xun zhu bian

Imprint

Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1997

Author

Tong, Xun,
2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141778

Author

Zhou, Wei,

Title

Fo jie : huo fo zhuan shi yu Xizang wen ming / Zhou Wei zhu

Imprint

Beijing : Guang ming ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 2000
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143099

Author

Chen, Bing,

Title

Xin bian fo jiao ci dian / Chen Bing bian zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo shi jie yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1994
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132822

Author

Liang, Xiaohong

Title

Fo jiao ci yu di gou zao yu Han yu ci hui di fa zhan / Liang Xiaohong zhu

Imprint

Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1994
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132929

Author

Zanning,

Title

Bai hua qian nian Zhongguo gao seng zhuan / Zanning zhuan ; Yuchi Zhiping deng yi

Imprint

Wuchang : [Peking] : Hua zhong li gong da xue chu ban she ; Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1994

Author

Yuchi, Zhiping
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143991

Author

Wang, Jinglin,

Title

Jin Ping Mei zhong di fo zong dao ying / Wang Jinglin, Xu Tao zhu

Imprint

Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1991

Author

Xu, Tao
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132151

Title

Bei Wei Luoyang Yong ning si, 1979-1995 nian gao gu fa jue bao gao / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1996H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers