Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin wen feng chu ban gong si, returned 32 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141777

Author

Zhou, Shujia

Title

Qing dai fo jiao shi liao ji gao / Zhou Shujia bian zhuan ; Su Jinren , Cheng Gongrang zheng li

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, 2000
2 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134501

Title

Xian guan zhuang yan zhong ba pin qi shi yi lue jie. Xian guan zhuang yan lun lue shi. Da shen xiu xin qi yi lun shi / Fa-tsuin teng i shu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 76 [1987]

Author

Fazun
3 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134561

Author

Maitareyanātha

Title

Bian fa fa xing lun / [Mile zao]. She da cheng lun (Xizang chuan ben). San zi xing lun / Fazun deng yi shu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 76 [1987]

Author

Fazun
4 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134605

Author

Sengcheng,

Title

Shi liang lun lue jie / Facheng zhu ; [Sengcheng da shi shi ; Fazun yi bian]

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 76 [1987]

Author

Fazun

Author

Dharmakīrti,
5 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146907

Author

Chu, Bosi

Title

Xing xiang xue ao yi lun ji / Chu Bosi zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, min guo 70 [1981]
6 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143284

Author

Xiao, Dengfu

Title

Dao jiao shu yi yu mi jiao dian ji / Xiao Dengfu zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, min guo 83 [1994]
7 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140148

Author

Lai, Shen-chon,

Title

Dang dai fo xue yu chuan tong fo xue / Lai Xianzong

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, 2006
8 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144363

Title

Jing tu wu jing du ben / Jingkongfashi xuan ding

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 78 [1989]

Author

Jingkong,
9 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146670

Author

Gao, Denghai,

Title

Zhi guan zuo chan yan shou fa yao, Yang sheng man tan, Ye bao gan ying yuan li shi shi he kan ben / Gao Denghai zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, min guo 71 [1982]
10 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134095

Author

Chen, Zuolong

Title

Dunhuang xue san ce xin ji / Chen Zuolong zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 78 [1989]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers