Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xinjiang ren min chu ban she, returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142230

Author

Yang, Fuxue,

Title

Huihu zhi fo jiao / Yang Fuxue zhu

Imprint

Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she, 1998
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132968

Title

Kuche Kumutula shi ku / Xinjiang Weiwu'er zi zhi chu bo wu guan bian, Xinjiang ren min chu ban she bian

Imprint

[Urumuchi] : [Shanghai] : Xinjiang ren min chu ban she ; Shanghai ren min mei shu chu ban she, [1993?]
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142194

Author

Sun, Xiushen

Title

Wang Xuance shi ji gou chen / Sun Xiushen zhu

Imprint

Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she, 1998
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132450

Title

Gaochang bi hua ji yi / Meng Fanren, Zhao Yixiong, Geng Yukun bian hui ; Tulufan di qu wen wu zhong xin zhu bian

Imprint

Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she, 1995

Author

Meng, Fanren

Author

Zhao, Yixiong

Author

Geng, Yukun
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129809

Author

Chen, Yu,

Title

Kezier shi ku bi hua gu shi jing xuan = Keziershikubihua gushijingxuan / Chen Yu, He Qi bian zhu ; Zhang Aihong hui

Imprint

Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she, 2005

Author

He, QiH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers