Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Yūzankaku Shuppan, returned 15 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131484

Author

Sakazume, Hideichi

Title

Bukkyō kōkogaku no kōsō : sono shiten to tenkai / Sakazume Hideichi cho

Imprint

Tōkyō : Yūzankaku Shuppan, 2000
2 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135702

Title

Kannon shinkō / Hayami Tasuku hen

Imprint

Tōkyō : Yūzankaku Shuppan, Shōwa 57 [1982]

Author

Hayami, Tasuku,
3 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143914

Author

Nemoto, Seiji,

Title

Nara Bukkyō to Gyōki denshō no tenkai / Nemoto Seiji cho

Imprint

Tōkyō : Yūzankaku Shuppan, Heisei 3 [1991]
4 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132167

Title

Junrei no kōzō to chihō junrei / Shinno Toshikazu hen

Imprint

Tōkyō : Yūzankaku Shuppan, Heisei 8 [1996]

Author

Shinno, Toshikazu,
5 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131930

Author

Honma, Toshio,

Title

Tenpyō chōkoku no gihō : koten sozō to kanshitsuzō ni tsuite / Honma Toshio cho

Imprint

Tōkyō : Yūzankaku Shuppan, Heisei 10 [1998]
6 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142779

Title

Minshū shūkyō no kōzō to keifu / Tamamuro Fumio hen

Imprint

Tōkyō : Yūzankaku Shuppan, Heisei 7 [1995]

Author

Tamamuro, Fumio,
7 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141809

Title

Nihon Bukkyō fukushi gairon : kindai Bukkyō o chūshin ni / Ikeda Eishun, Serikawa Hiromichi, Hasegawa Masatoshi hen

Imprint

Tōkyō : Yūzankaku Shuppan, Heisei 11 [1999]

Author

Ikeda, Eishun,

Author

Serikawa, Hiromichi,

Author

Hasegawa, Masatoshi
8 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153735

Title

Toraijin to Bukkyō shinkō : Musashi no Kuni jinai haiji o megutte / Yanagida Toshiji, Morita Tei hen

Imprint

Tōkyō : Yūzankaku Shuppan, 1994

Author

Yanagida, Toshiji,

Author

Morita, Tei,
9 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135170

Title

Miroku shinkō / Miyata Noboru hen

Imprint

Tōkyō : Yūzankaku Shuppan, Shōwa 59 [1984]

Author

Miyata, Noboru,
10 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127505

Author

Wang, Xizhi,

Title

Hannya shingyō : Ō Gishi no sho o atsumu / hensha Hidai Tenrai ; kōtei Hidai Nankoku

Imprint

Tōkyō : Yūzankaku Shuppan, Shōwa 53 [1978]

Author

Hidai, Tenrai,

Author

Hidai, NankokuH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers