Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Zhejiang ren min chu ban she, returned 13 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153171

Author

Li, Mingyou

Title

Taixu ji qi ren jian fo jiao / Li Mingyou zhu

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2000
2 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142331

Author

Dong, Qun

Title

Zu shi chan / Dong Qun zhu

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Jing xiao Zhejiang sheng xin hua shu dian, 1997
3 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142378

Author

Liang, Xiaohong

Title

Riben chan / Liang Xiaohong zhu

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1997
4 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140693

Title

Shaoxing fo jiao zhi / 'Shaoxing fo jiao zhi' bian zuan wei yuan hui bian

Imprint

Hanzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2003
5 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130398

Author

Chen, Yongge,

Title

Ren jian chao yin : Taixu da shi zhuan / Chen Yongge zhu

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2003
6 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131170

Author

Shang, Chengyong

Title

Wan shi fa men : Fa men si di gong fo gu zai shi zhi mi / Shang Chengyong, Yue Nan zhu

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2001

Author

Yue, Nan
7 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133467

Author

Zhang, Bowei

Title

Chan yu shi xue / Zhang Bowei zhu

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1992
8 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129865

Author

Ma, Chengjun

Title

Re gong yi shu / Ma Chengjun zhu

Imprint

Hangzhou Shi : Zhejiang ren min chu ban she, 2005
9 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142354

Author

Hong, Xiuping

Title

Rulai chan / Hong Xiuping, Sun Yiping zhu

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Jing xiao Zhejiang sheng xin hua shu dian, 1997

Author

Sun, Yiping
10 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154182

Author

Wu, Zhuo

Title

Fo jiao dong chuan yu Zhongguo fo jiao yi shu / Wu Zhuo zhu

Imprint

Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1991H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers