Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Zhongguo she hui ke xue chu ban she : returned 6 record(s).

H    1 »

1 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141350

Author

Li, Zhifu,

Title

Zhong Yin fo xue bi jiao yan jiu / Li Zhifu zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2001
2 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141450

Author

Wang, Qing

Title

Wei Jin Nan Bei chao shi qi de fo jiao xin yang yu shen hua / Wang Qing zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian, 2001
3 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153108

Author

Zhang, Haisha,

Title

Chu sheng Tang fo jiao chan xue yu shi ge yan jiu / Zhang Haisha zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2001
4 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153194

Author

Pan, Guiming

Title

Zhongguo ju shi Fo jiao shi / Pan Guiming zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu tian, 2000
5 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128088

Title

Bai hua fo jing xu bian / Guo Huai yi bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1993

Author

Guo, Huai
6 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153918

Author

Xie, Siwei

Title

Chan zong yu Zhongguo wen xue / Xie Siwei zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1993H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers