Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Zhongguo shi jie yu chu ban she, returned 6 record(s).

H    1 »

1 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133030

Author

Cao, Houde,

Title

Zhongguo fo xiang yi shu / Zhongguo fo jiao wen hua yan jiu suo bian ; bian zhu Cao Houde, Yang Gucheng ; shen jiao Li Jiazhen ... [et al.]

Imprint

Beijing : Zhongguo shi jie yu chu ban she : Beijing xin hua shu dian fa xing, 1993

Author

Yang, Gucheng
2 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143006

Author

Zhengyan

Title

Chan yu wu / Zhengyan zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo shi jie yu chu ban she, 1995
3 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132581

Author

Li, Jingjie

Title

Shi fo xuan cui = Essnce [sic] of Buddhistic statues / Li Jingjie bian zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo shi jie yu chu ban she, 1995

Author

Qi, Qingguo,
4 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143099

Author

Chen, Bing,

Title

Xin bian fo jiao ci dian / Chen Bing bian zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo shi jie yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1994
5 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142635

Author

Jin, Manci

Title

Can chan ri ji / Nan HuaiJin pi, Jin Manci zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo shi jie yu chu ban she, 1996

Author

Nan, Huai-Chin
6 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132583

Author

Liu, Jinglong,

Title

Longmen er shi pin : bei ke yu zao xiang yi shu / Liu Jinglong bian zhu = Twenty stone inscriptions of Longmen grottoes / edited by Liu Jinglong

Imprint

Beijing : Zhongguo shi jie yu chu ban she, 1995H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers