Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Zhonghua shu ju, returned 54 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147501

Author

Lü, Cheng,

Title

Zhongguo fo xue yuan liu lue jiang / Lü Cheng zhu

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju, 1979
2 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133347

Author

Huijiao,

Title

Gao seng zhuan / Shi Huijiao zhuan ; Tang Yongtong jiao zhu ; Tang Yixuan zheng li

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992

Author

Tang, Yongtong

Author

Tang, Yixuan
3 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133367

Author

Li, Miao

Title

Chan shi yi bai shou / Li Miao bian zhu

Imprint

Xianggang Jiulong : Zhonghua shu ju, 1992
4 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146875

Title

Zhongguo fo jiao si xiang zi liao xuan bian / Shi Jun ... [et al.] bian

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981-<1992 >

Author

Shi, Jun,
5 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141873

Author

Feng, Zikai,

Title

Feng Zikai hu sheng hua ji xuan / bian hui Feng Zikai ; xuan ping Ge Zhaoguang

Imprint

Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 1999

Author

Ge, Zhaoguang,
6 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139978

Title

Fo jiao chuan tong yu dang dai wen hua / ben ce zhu bian Fang Litian, Xueyu

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju, 2006

Author

Fang, Litian

Author

Xueyu,
7 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140213

Author

Ren, Jiyu,

Title

Hao shou xue shu sui bi. [Ren Jiyu zhu]

Imprint

Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2006
8 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154394

Title

Fo jiao yu Zhongguo wen hua / Wen shi zhi shi bian ji shi bian

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju, 1988
9 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129808

Author

Chen, Xing,

Title

Shuo bu jin de Li Shutong / Chen Xing zhu

Imprint

Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2005
10 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156327

Author

Feng, Jicai

Title

Mianshan zao xiang / Feng Jicai zhu

Imprint

Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2010H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers