Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Zi jin cheng chu ban she, returned 8 record(s).

H    1 »

1 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000000450

Title

Gu gong bo wu yuan yuan kan

Imprint

Bei jing Wen wu chu ban she 1958-1985

Imprint

Bei jing Zi jin cheng chu ban she 1958-
2 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131883

Title

Qing gong Zang zhuan fo jiao wen wu / Gu gong bo wu yuan bian = Cultural relics of Tibetan buddhism collected in the Qing palace / edited by the Palace Museum

Imprint

Beijing : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, Gu gong bo wu yuan zi jin cheng chu ban she ; 1998
3 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133277

Title

Qing gong Zang zhuan fo jiao wen wu / Gu gong bo wu yuan zhu bian = Cultural relics of Tibetan buddhism collected in the Qing palace / edited by the Palace Museum

Imprint

[Peking] : [Hong Kong] : Gu gong bo wu yuan zi jin cheng chu ban she ; Liang mu chu ban she, 1992
4 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133305

Title

Xizang wen wu jing cui = A well-selected collection of Tibetan cultural relics./ Xizang Zizhiqu wen wu guan li wei yuan hui bian

Imprint

Beijing : Gu gong bo wu yuan zi jin cheng chu ban she, 1992
5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129826

Author

Feng, Hejun,

Title

Quyang bai shi zao xiang yan jiu / Feng Hejun zhu

Imprint

Beijing : Zi jin cheng chu ban she, 2005
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130376

Title

Zang chuan Fo jiao zhong shen : Qianlong Man wen da Zang jing hui hua = Tibetan Buddhist pantheon from Machu Kanjur / Gu gong bo wu yuan bian

Imprint

Beijing : Zi jin cheng chu ban she, 2003
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130768

Title

Tu xiang yu feng ge : Gu gong Zang chuan fo jiao zao xiang / Gu gong bo wu yuan bian

Imprint

Beijing : Zi jin cheng chu ban she, 2002
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140084

Title

Gu gong bo wu yuan ba shi hua dan ji guo jing qing shi xue shu yan tai hui lun wen ji / Gu gong bo wu yuan, Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui bain

Imprint

Beijing : Zi jin cheng chu ban she, 2006H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers