Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = fa xing Xin hua shu dian, returned 12 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144499

Author

Li, Anzhai

Title

Zang zu zong jiao shi zhi shi di yan jiu / Li Anzhai zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo Zang xue chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1989
2 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142408

Author

Nan, Huaijin

Title

Chan hua / Nan Huaijin zhu

Imprint

Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Fa xing xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1997
3 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132427

Author

Zheng, Weihong

Title

Fo jia luo ji tong lun / Zheng Weihong zhu

Imprint

Shanghai : Fu dan da xue ju ban she : Fa xing Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1996
4 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141382

Author

Ōmura, Seigai,

Title

Mi jiao fa da zhi / Dacun Xiya

Imprint

Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 2001
5 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143313

Title

Chan zong bao dian / Hebei chan xue yan jiu suo bian ; [zhu bian Lin Mingke, Shen Guomei]

Imprint

Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian su wei fu zhi zhong xin : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993

Author

Lin, Mingke

Author

Shen, Guomei
6 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143622

Author

Yongzheng,

Title

Yu xuan yu lu / Yongzheng bian zhu ; [zheng li Shen Guomei]

Imprint

[Peking] : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin : fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993

Author

Shen, Guomei
7 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131520

Author

Wu, Jian,

Title

Yi shi de Dunhuang : Wu Jian she ying ji = Dunhuang of art

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 2000
8 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132914

Author

Wang, Dianying

Title

Zong jiao yi shu jian shang yu shou cang / zhu bian Li Zefeng, Liu Ruzhong ; bian zhu Wang Dianying

Imprint

[Changzhun shi] : Jilin ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Beijing ke ji fa xing suo, 1994

Author

Li, Zefeng

Author

Liu, Ruzhong
9 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135687

Title

Dunhuang mogao ku / Dunhuang wen wu yan jiu suo bian ; [she ying Peng Huashi ... et al.]

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : fa xing Xin hua shu dian, 1982-<1984 >

Author

Peng, Huashi
10 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134004

Title

Gong Xian shi ku si / Henan Sheng wen wu yan jiu suo bian

Imprint

Zhongguo Beijing : Wen wu zhu ban she : Fa xing Xin hua shu dian, 1989H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers