Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Buddhist authors returned 26 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133049

Author

Du, Songbo

Title

Chan men kai wu shi er bei shou / Du Songbo zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
2 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133063

Author

Hong, Pimo

Title

Chan shi bai shou / Hong Pimo zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin chao she, 1993
3 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133064

Author

Hong, Pimo

Title

Chan shi bai shuo / Hong Pimo zhu

Imprint

[Peking] : Zhongguo you yi chu ban gong si : Jing xiao Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo, 1993
4 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136167

Title

Yi ri yi chan shi / Jiao Jintang xuan ji

Imprint

Xianggang : Nan hua chu ban she, [1980?]

Author

Jiao, Jintang
5 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131555

Title

Chan shi san bai shou / Chen Erdong bian zhu

Imprint

Tianjin shi : Bai hua wen yi chu ban she, 1999

Author

Chen, Erdong
6 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131557

Title

The clouds should know me by now : Buddhist poet monks of China / edited by Red Pine & Mike O'Connor ; introduction by Andrew Schelling ; translations by Paul Hansen ... [et al.]

Imprint

Boston : Wisdom Publications, [1999], c1990

Author

Pine, Red

Author

O'Connor, Mike
7 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133367

Author

Li, Miao

Title

Chan shi yi bai shou / Li Miao bian zhu

Imprint

Xianggang Jiulong : Zhonghua shu ju, 1992
8 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133450

Author

Wang, Zhiyuan,

Title

Chan shi jin yi bai shou / Wang Zhiyuan, Wu Xiangzhou zhu

Imprint

Beijing : Jin ri Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992

Author

Wu, Xiangzhou,
9 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136563

Title

Li dai ming seng shi ci xuan / Chen Xiang bian jiao

Imprint

Taibei : Guo jia shu dian, Minguo 67 [1978]

Author

Chen, Xiang,
10 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136582

Title

Tang seng hong xiu ji

Imprint

[1978?]

Author

Li, Gong,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers