Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Buddhist cave temples returned 63 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 63 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129565

Author

Yang, Xiong

Title

Dazu shi ku yu Dunhuang shi ku de bi jiao / Yang Xiong, Hu Liangxue, Tong Dengjin zhu

Imprint

Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2008

Author

Hu, Liangxue,

Author

Tong, Dengjin,
2 of 63 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130477

Author

Li, Chongfeng,

Title

Zhong Yin fo jiao shi ku si bi jiao yan jiu : yi ta miao ku wei zhong xin / Li Chongfeng zhu

Imprint

Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2003
3 of 63 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130805

Author

Li, Chongfeng,

Title

Zhong Yin fo jiao shi ku si bi jiao yan jiu : Yi ta miao ku wei zhong xin / [zuo zhe Li Chongfeng] = Indian and Chinese Buddhist chētiyagharas : a comparative study / by Chongfong Li

Imprint

Xinzhu Shi : Cai tuan fa ren juefeng fo jiao yi shu wen hua ji jin hui, 2002
4 of 63 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139639

Author

Sugimoto, Tetsurō

Title

Indo kodai hekiga no kenkyū

Imprint

18 [1943]
5 of 63 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153810

Title

Fo jiao shi ku kao gu gai yao / Guo jia wen wu ju jiao yu chu bian

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
6 of 63 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134539

Author

Ilaṅgasiṃha, Maṅgala

Title

Dambulu Vihāraya / Maṅgala Ilaṅgasiṃha

Imprint

Kălaniya : Tī. Bī. Em. Disānāyaka, 1987
7 of 63 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137323

Author

Kail, Owen C.

Title

Buddhist cave temples of India / Owen C. Kail

Imprint

Bombay : D. B. Taraporewala Sons, 1975
8 of 63 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136008

Author

Nagaraju, S.

Title

Buddhist architecture of western India, c. 250 B.C.-c. A.D. 300 / S. Nagaraju ; with a foreword by M.N. Deshpande

Imprint

Delhi : Agam Kala Prakashan, 1981 [i.e. 1980]
9 of 63 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136056

Author

Wauchope, R. S.

Title

The Buddhist cave temples of India / S.R. Wauchop [i.e. R.S. Wauchope]

Imprint

New Delhi : Cosmo, 1981
10 of 63 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129775

Title

Yungang Shiku da shi ji / Yungang Shiku wen wu yan jiu suo bian

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she, 2005H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers