Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Cooking, Thai returned 2 record(s).

H    1 »

1 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132058

Title

Chāichư̄n ʻanusō̜n

Imprint

[Bangkok : s.n., 1997]

Author

Chāichư̄n Kamphū,

Author

Damrongrāchānuphāp,

Author

Boowa Ñāṇasampanno,

Author

Raohināwadī Kamphū,
2 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144015

Title

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen karanī phisēt Nāng Praphinphanayut (Sap Phonlachāt) na mēn Wat Čhao ʻĀm Khēt Bāng Kō̜k Nō̜i Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphrưhatsabō̜dī thī 1 Mīnākhom 2533 wēlā 17.00 nō̜

Imprint

Krung Thēp : Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai, [2533 i.e. 1990]

Author

Sap Praphinphanayut,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers