Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Disciples returned 20 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137683

Author

Chigiri, Kōsai,

Title

Shinran no teradera

Imprint

1973
2 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135412

Author

Yamabe, Shūgaku,

Title

Butsu deshiden / Yamabe Shūgaku cho

Imprint

Kyōto-shi : Hōzōkan, Shōwa 59 [1984]
3 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132298

Author

Ishikawa, Kyōchō,

Title

Nyonin hokke / Ishikawa Kyōchō

Imprint

Tōkyō : Mizu Shobō, 1996
4 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130916

Author

Vidāsapatiraṇa, Gayān Cānuka

Title

Săriyut hāmuduruvō / Gayān Cānuka Vidānapatiraṇa

Imprint

Koḷamba : Dayāvaṃśa Jayakoḍi saha Samāgama, 2002
5 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143527

Author

Phairōt Yūmonthīan

Title

Thērakhāthā : wātha phra ʻarahan chāi chut ʻudommaburut čha thūk yō̜yœ̄i klāohā mư̄a khon long būchā phānchon thī mī ʻamnāt / Phairōt Yūmonthīan

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sō̜ithōng : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, [1993?]
6 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147598

Author

Wichai Suthīrachānon

Title

Bukkhon samkhan thāng watthanatham / dōi Wichai Suthīrachānon

Imprint

Lop Burī : Witthayālai Khrū Thēpsattrī, 2522 [1979]
7 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151896

Author

Kausalyāyana, Ānanda,

Title

Buddha aura unake anucara Bhadanta Ānanda Kausalyāyana

Imprint

Prayāga : Chātrahitakārī Pustakamālā, 1946
8 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137809

Author

Waku, Hakuryū,

Title

Shinran Shōnin no shiseki to densetsu

Imprint

48 [1973]
9 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132920

Author

Xingyun,

Title

Mười vị đệ tử lớn của Phật / nguyên tác Hán văn của Hòa thượng Tinh-Vân ; Hạnh-Cơ, dịch ; Tịnh-Kiên, hiệu đính

Imprint

Bagneux, France : Chùa Khánh-Anh, 1994
10 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140241

Author

Sŏnggak,

Title

Puchʻŏnim ŭi siptae cheja / Sŏnggak pʻyŏnjŏ

Imprint

Sŏul-si : Kwangmunʼgak, 2006H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers