Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Hui-sh��ng, returned 102 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 102 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000207387

Title

Review of Ritual Opera and Mercantile Lineage: The Confucian Transformation of Popular Culture in Late Imperial Huizhou by Qitao Guo

Author

Dott, Brian R.

Host item

The Journal of Asian Studies  65:1 160-162 2006
2 of 102 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148844

Title

Chʻan hsüeh chih nan

Imprint

63 [1974]
3 of 102 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000207798

Title

Review of The Culture of Fengshui in Korea: An Exploration of East Asian Geomancy by Yoon Hong-key

Author

Field, Stephen

Host item

The Journal of Asian Studies  67:1 333-334 2008
4 of 102 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132146

Title

Xumi shan shi ku nei rong zong lu / Ningxia Huizu Zizhiqu wen wu guan li wei yuan hui, Beijing da xue kao gu xi bian zhu

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she, 1997
5 of 102 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141295

Author

Dong, Qun,

Title

Huineng yu Zhongguo wen hua / Dong Qun zhu

Imprint

Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 2001
6 of 102 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145404

Author

Liu, Yuhong,

Title

Chan, feng shui ji qi ta / Liu Yuhong zhu

Imprint

Taibei Shi : Lao gu wen hua shi ye gong si, min guo 75 [1986]
7 of 102 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143442

Author

Huineng,

Title

Dunhuang xin ben Liuzu tan jing / Yang Zengwen jiao xie

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993

Author

Yang, Zengwen
8 of 102 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147369

Title

Yukcho pŏppo tanʼgyŏng ŏnhae

Imprint

1979-

Author

Fahai,

Author

Huineng,
9 of 102 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151686

Author

Dumoulin, Heinrich

Title

The development of Chinese Zen after the Sixth Patriarch in the light of Mumonkan. Translated from the German with additional notes and appendices by Ruth Fuller Sasaki

Imprint

New York, First Zen Institute of America, 1953
10 of 102 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132644

Author

Tao, Wuliu

Title

Shi Zhaohui fa shi / Tao Wuliu zhu

Imprint

Taibei Shi : Dacun wen hua chu ban shi ye you xian gong si, 1995H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers