Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Huineng, returned 29 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141295

Author

Dong, Qun,

Title

Huineng yu Zhongguo wen hua / Dong Qun zhu

Imprint

Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 2001
2 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143442

Author

Huineng,

Title

Dunhuang xin ben Liuzu tan jing / Yang Zengwen jiao xie

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993

Author

Yang, Zengwen
3 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147369

Title

Yukcho pŏppo tanʼgyŏng ŏnhae

Imprint

1979-

Author

Fahai,

Author

Huineng,
4 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141494

Title

Fo zu yin rong = Teachings of Tsao Chi

Imprint

Xianggang : Xianggang fo jing liu tong chu, 2000
5 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145029

Author

Guo, Peng

Title

Tan jing dao du / Guo Peng

Imprint

Chengdu : Ba Shu shu she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
6 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141795

Title

Dunhuang tan jing he jiao jian zhu / Li Shen he jiao ; Fang Guangchang jian zhu

Imprint

Taiyuan Shi : Shanxi gu ji chu ban she, 1999

Author

Li, Shen,

Author

Fang, Guangchang
7 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131258

Title

Liuzu Huineng da shi hua zhuan / Yan Kuanhu wen jiao ji jin hui bian ji zu bian ; Yan Shudong, Cui Jinquan, Zhang Chitang yi ; Gu Zongxian hui tu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2000

Author

Yan, Shudong

Author

Cui, Jinquan

Author

Zhang, Chitang

Author

Gu, Zongxian
8 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140088

Author

Haktam

Title

Yukcho pŏppo tanʼgyŏng / Yukcho Hyenŭng Sŏnsa sul ; Haktam haeŭi

Imprint

Sŏul : Kʻŭnsure, 2006

Author

Huineng,
9 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147632

Title

Eno kenkyu

Imprint

53 [1978]

Author

Huineng,

Author

Huineng,
10 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000399210

Author

Hsü, Sheng-kʻo

Title

Fa bao tan jing jie yi

Imprint

23 [1934]

Author

Huineng,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers