Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Influence returned 374 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 374 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143508

Author

Nāyaka, Hari Prasāda,

Title

Mahābhārata Buddhottarakālīna racanā hai / Hari Prasāda Nāyaka

Imprint

Ilāhābāda : Smr̥ddhi Prakāśana, 1993/94 [i.e. 1993]
2 of 374 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141204

Title

The Buddhist world-view / editors, Raghwendhra Pratap Singh, George F. McLean

Imprint

Faridabad : Om Publications, 2001

Author

Singh, Raghwendra Pratap,

Author

McLean, George F.
3 of 374 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142052

Author

Chʻoe, Chae-sŏk,

Title

Kodae Han-Il Pulgyo kwanʼgyesa / Chʻoe Chae-sŏk chŏ

Imprint

Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Ilchisa, 1998
4 of 374 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142064

Author

Deshpande, V. W.,

Title

Bhāratīya tattvajñānācā Khristī vicārã̄varīla prabhāva / Vi. Vā. Deśapāṇḍe

Imprint

Mumbaī : Sãvāda Prakāśana, 1998
5 of 374 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132622

Author

Rungʻarun Na Sonthayā

Title

ʻAnnư̄ang kap thāng Thai / Khēmmānantha

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, 2538 [1995]
6 of 374 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151650

Author

Furukawa, Tesshi,

Title

Nihon shisō shi

Imprint

1954
7 of 374 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132906

Author

Trần, Đình Hượu

Title

Đến hiện đại từ truyền thống / Trần Đình Hượu

Imprint

Hà Nội : Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KX-07, 1994
8 of 374 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154638

Author

Dongchu,

Title

Zhong Ri fo jiao jiao tong shi / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 74 [1985]
9 of 374 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133556

Title

Zhong wai wen hua jiao liu shi hua / Shen Lixin zhu bian

Imprint

Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1991

Author

Shen, Lixin
10 of 374 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150109

Author

Tung-chʻu, Shih

Title

Chung Jih fo chiao chiao tʻung shih

Imprint

[1970]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers