Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Philosophy, Asian returned 14 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152220

Author

Kaneko, Hakumu

Title

Tōyō ishiki no shin kenkyū / Kaneko Hakumu cho

Imprint

Tōkyō : Shinseidō, Shōwa 11 [1936]
2 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145350

Author

Hakuta, Gosseki,

Title

Tōyō-teki mu : kindai chōkoku no tame no dōhyō / Hakuta Gosseki cho

Imprint

Tōkyō : Tōshindō,1986
3 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127242

Author

Im, Chong-uk,

Title

Kil i mŏltago hayŏ sure rŭl apseuji mara / Im Chong-uk chiŭm

Imprint

Sŏul-si : Haedŭl Nuri, 2001
4 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144573

Author

Suzuki, Daisetz Teitaro,

Title

Suzuki Daisetsu no sekai / Suzuki Daisetsu

Imprint

Kyōto-shi : Ittōen Tōeisha, Heisei 1 [1989]
5 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142415

Author

Nguyễn, Thu Phong

Title

Tính thiện trong tư tưởng Đông phương / Nguyễn Thu Phong (Hoàng Vũ)

Imprint

[Hà Nội] : Nhà xuất bản Văn học, [1997]
6 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140674

Title

Hyŏndae sahoe wa Tongyang sasang / Ko Chae-uk ... [et al.] kongjŏ

Imprint

Kangwŏn-do Chʻunchʻŏn-si : Kangwŏn Taehakkyo Chʻulpʻanbu, 2003

Author

Ko, Chae-uk
7 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148301

Author

Adam, Michael,

Title

Wandering in Eden : three ways to the East within us / Michael Adam

Imprint

New York : Knopf : distributed by Random House, 1976
8 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143707

Title

Ju-Butsu-Dō sankyō shisō ronkō : Makio Ryōkai Hakushi kiju kinen / [henshū Makio Ryōkai Hakushi Kiju Kinen Ronshū Kankōkai]

Imprint

Tōkyō : Sankibō Busshorin, Heisei 3 [1991]

Author

Makio, Ryōkai,
9 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130595

Author

Yi, Chong-u,

Title

Hŭrŭm ŭro ingnŭn Tongyang chʻŏrhak / Yi Chong-u ssŭm

Imprint

Sŏul-si : Pogosa, 2003
10 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140470

Author

Giuliano, Glauco

Title

Nitartha : saggi per un pensiero eurasiatico / Glauco Giuliano

Imprint

Lavis (Tn) [i.e. Trento, Italy] : La finestra, 2004H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers