Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Phra Nakhon Si Ayutthaya (Province) returned 8 record(s).

H    1 »

1 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134789

Author

Santi Leksukhum

Title

Čhēdī phœ̄m mum, čhēdī yō̜ mum samai ʻAyutthayā / Santi Leksukhum ; abstract and captions by Sonthiwan Intralib

Imprint

[Bangkok] : Santi Leksukhum, 1986
2 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131445

Author

Nō̜. Na Pāknam,

Title

Samut phāp prawattisāt sinlapa Sāyammaprathēt : sinlapa samai Krung Sī ʻAyutthayā / Nō̜. Na Pāknam

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān : Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2543 [2000]
3 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132754

Title

Wat Chaiwatthanārām

Imprint

[Phra Nakhon Si Ayutthaya] : Samnakngān Khrōngkān Nakhō̜n Prawattisāt Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā, læ Fāi Wichākān, Kō̜ng Bōrānnakhadī, Krom Sinlapākō̜n, [Bangkok], 2537 [1994]
4 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131994

Author

Santi Leksukhum

Title

Čhēdī rāi 'song prāsāt yō̜t' Wat Rātchabūrana, Čhangwat Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā / Santi Leksukhum = The subsidiary spire-topped prasat-type chedi, Wat Rachaburana, Ayutthaya / Santi Leksukhum

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim ʻAmmarin Wichākān, 2541 [1998]
5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131442

Author

Nō̜. Na Pāknam

Title

Čhittrakam ʻAyutthayā / [Nō̜. Na Pāknam]

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān : Bō̜risat Wiriyathurakit čhatčhamnāi, 2543 [2000]
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127213

Author

Niyadā Laosunthō̜n

Title

Thananchaiyabandit chādok : phāp sathō̜n phūmpanyā khō̜ng Chāoʻayutthayā / dōi Niyadā Laosunthō̜n

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Mǣkhamfāng : Čhatčhamnāi dōi Chonniyom, 2542 [1999]
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131762

Author

Sārōt Mīwongsom

Title

Prawat wat samkhan nai ʻAyutthayā / Sārōt Mīwongsom rīaprīang

Imprint

Krung Thēp : ʻĒt. Thī. Phī. Wœ̄n Mīdīa : ʻOngkānkhā khō̜ng Khurusaphā čhatčhamnāi, 2542 [1999]
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129216

Title

Bōrānnasathān nai Čhangwat Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā

Imprint

[Bangkok] : Krom Sinlapākō̜n : James H W Thompson Foundation, 2551 [2008]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers