Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Prayer returned 368 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 368 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141444

Author

Viên Thành,

Title

Văn khấn Nôm truyền thống / Thích Viên Thành (Phùng Nguyệt Trí), Nguyễn Tá Nhí

Imprint

Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2001

Author

Nguyễn, Tá Nhí
2 of 368 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149425

Title

Saṅs rgyas mtshan brjod Mnaʼ bśags rin chen ʼphren ba

Imprint

[s.l. : s.n., 1972]
3 of 368 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149501

Author

Karma-rin-chen,

Title

Thar mdo bsdus pa bźugs so

Imprint

[Rumtek : s.n., 1972]
4 of 368 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148552

Title

Deva-devatāpinigu totra va me / mummha Lokaratna Tulādhara

Imprint

Yem̐ : Buddhiratna Tulādhara, 1095 [1975]

Author

Tulādhara, Lokaratna
5 of 368 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146988

Author

Oung Mean Candavaṇṇa,

Title

Dharm thvāy paṅgaṃ braḥ bel brẏk-lṅāc [Braḥ Bhikkhu Qʹuṅ Mān Candavaṇṇo]

Imprint

Silver Spring, MD : Buddhikasamāgam Khmaer, [1981]
6 of 368 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143211

Author

Okumura, Augustine Ichiro,

Title

Awakening to prayer / Augustine Ichiro Okumura ; translated by Theresa Kazue Hiraki and Albert Masaru Yamato

Imprint

Washington, D.C. : ICS Publications, 1994
7 of 368 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149130

Title

Byaṅ chub ltuṅ bśags daṅ Spyi bśags sogs bźugs so

Imprint

[Ladakh : s.n., 1973]
8 of 368 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140034

Author

Batbold, Davaasu̇rėngiĭn

Title

Bai͡ankhongor nutgiĭn uul, usny takhilgyn sudar / khar usny Borzhigon nomch ovogt Davaasu̇rėngiĭn Batbold

Imprint

Ulaanbaatar : Bai͡ankhongor aĭmag, 2006
9 of 368 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140074

Author

Ganbold, Dashlkhagvyn

Title

Mongol san takhilgyn sudar u̇giĭn urlagiĭn tuurvil bolokh nʹ : / Borzhgin D. Ganbold

Imprint

Ulaanbaatar : Soyombo, 2006
10 of 368 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144572

Author

Susuka

Title

Sambuddhe ʼa myuiʺ myuiʺ nhaṅʻʹ tanʻ khuiʺ siddhi myāʺ Susuka

Imprint

Ranʻ kunʻ : Chu Cā pe Tuikʻ : Praññʻ luṃʺ kyvatʻ phranʻʹ khyī rā ṭhāna, Ca payʻ Ūʺ, 1989H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers