Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Qinghai Sheng returned 10 record(s).

H    1 »

1 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141396

Author

Pu, Wencheng

Title

Qinghai fo jiao shi / Pu Wencheng zhu

Imprint

Xi'ning Shi : Qinghai ren min chu ban she, 2001
2 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144440

Author

Dkon-mchog-bstan-pa-rab-rgyas,

Title

Anduo zheng jiao shi = [Mdo smad chos ʼbyuṅ] / Zhiguanba Gongquehudanbaraoji zhu ; Wu Jun, Mao Jizu, Ma Shilin yi

Imprint

Lanzhou : Gansu sheng min zu chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1989

Author

Wu, Jun,

Author

Mao, Jizu

Author

Ma, Shilin
3 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129865

Author

Ma, Chengjun

Title

Re gong yi shu / Ma Chengjun zhu

Imprint

Hangzhou Shi : Zhejiang ren min chu ban she, 2005
4 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154203

Title

Gan Qing Zang chuan fo jiao si yuan / Pu Wencheng zhu bian

Imprint

Xining : Qinghai ren min chu ban she, 1990

Author

Pu, Wencheng
5 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156731

Title

Regong tang ka kao cha lu / Peng Zhaorong deng zhu

Imprint

Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2012

Author

Peng, Zhaorong
6 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148925

Author

Dkon-mchog-bstan-pa-rab-rgyas,

Title

Yul mdo smad kyi ljoṅs su Thub-bstan rin po che ji ltar dar baʼi tshul gsal bar brjod pa Deb ther rgya mtsho : a history of the spread of Buddhism in Amdo / by Brag-dgon Źabs-druṅ Dkon-mchog-bstan-pa-rab-rgyas ; edited, with a detailed introduction and analytical apparatus, by Yon-tan-rgya-mtsho

Imprint

Delhi : A-lags ʼJam-dbyaṅs and Wa-śul Skal-bzaṅ Bstan-pa, 1974

Author

Yon-tan-rgya-mtsho
7 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157008

Author

Li, Jiansheng

Title

Ru xue zai Qing Zang di qu de chuan bo yu ying xiang / Li Jiansheng, Zhao Suizheng, Eqiongzhuoma zhu

Imprint

Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2012

Author

Zhao, Suizheng

Author

Eqiongzhuoma
8 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154330

Title

Bya-khyuṅ A-ra-pa-tsaʼi-sgrub-khaṅ gi dkar chag ʼjam dbyaṅs mchod paʼi me tog / Śar-gdon Blo-bzaṅ-bśad-sgrub-rgya-mtshos brtsams

Imprint

Zi-liṅ : Mtsho-sṅon mi rigs dpe skrun khaṅ : Mtsho-sṅon Źin-hwa dpe khaṅ gis bkram, 1989

Author

Śar-gdoṅ Blo-bzaṅ-bśad-sgrub-rgya-mtsho
9 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000207578

Title

Review of A Grammar of Mangghuer: A Mongolic Language of China's Qinghai-Gansu Sprachbund by Keith W. Slater

Author

Dwyer, Arienne M.

Host item

The Journal of Asian Studies  66:1 244-246 2007
10 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154426

Author

ʼJigs-med-theg-mchog

Title

Mdo-smad bstan paʼi gnas gźi Roṅ-bo-dpal-gyi-dgon-chen phyogs thams cad las rnam par rgyal ba Bde-chen-chos-ʼkhor-gliṅ gtso byas paʼi gser ljoṅs rig pa ʼbyuṅ baʼi groṅ khyer du dam paʼi chos dar tshul che loṅ tsam brjod pa rdzogs ldan gtam gyi raṅ sgra / [ʼJigs-med-theg-mchog gis brtsams ; rtsom sgrig ʼgan khur pa, Grags-pa]

Imprint

[Zi-liṅ] : Mtsho-sṅon mi rigs dpe skrun khaṅ : Mtsho-sṅon Źiṅ-chen Źin-hwa dpe khaṅ gis bkram, 1988

Author

Grags-paH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers